Ziek/beter melden

U dient uw zoon/dochter/pupil vóór aanvang van de lestijd telefonisch af te melden op school via het nummer 045-5615555. Soms kan het voorkomen dat de lijn overbezet is, dan dient u het later nog eens te proberen.

 

Leerlingen in Fase 3 dienen zich af te melden bij hun eigen coach, zij zijn in het bezit van de contactgegevens. Ook dienen de stage-lopende leerlingen vóór aanvang van de stage, de stagebegeleider te bellen om zich af te melden.

Bij geen correcte afmelding zal de administratie naar huis bellen om te vragen naar de reden van afwezigheid. Dit doen wij in eerste instantie uit het oogpunt van de veiligheid, maar wij zijn ook verplicht om melding te maken van afwezigheid bij bureau VSV.

Ook wanneer leerlingen van Fase 3 weer beter zijn en dus weer stage kunnen lopen, dien je dit te melden bij de administratie en bij je coach.

Afmelden/ziek melden maatschappelijke stage

Indien je niet naar de maatschappelijke stage kan komen melden je ouders/verzorgers je af vóór 8.30 uur bij:

  1. Je stagebegeleider mw. Mingels 045-5615593
  2. Je stageplek; telefoonnummer staat in het contract.
    Mw. Mingels zal de groepscoach en de schooladministratie informeren over je afwezigheid.