Ouderbijdrage/schoolkosten 2020-2021

De vrijwillige ouderbijdrage zal voor het schooljaar 2020-2021 gevraagd worden voor o.a. het groepsbudget, de vieringen en de activiteiten voor de introductie/kennismaking. Daarmee daalt deze bijdrage.

In het huidige schooljaar zijn door ouders/verzorgers van onze zittende leerlingen betalingen gedaan voor allerlei activiteiten die door de Corona-crisis niet zijn doorgegaan. Deze betalingen schuiven door naar het schooljaar 2020-2021 en/of worden terug betaald, als de leerling niet meer wenst deel te nemen of de school zal verlaten. 

Bijvoorbeeld: indien betaald is voor een sportactiviteit in unit 1 en de leerling zit komend jaar in unit 2 én hij/zij wenst deel te nemen aan de sportactiviteit in unit 2 schuift de gedane betaling door naar die activiteit. Wenst de leerling niet meer deel te nemen, wordt het bedrag terug betaald. 

De financiële administratie zal in de komende periode zorg dragen voor een correcte afwikkeling. Voor dringende vragen kan contact opgenomen worden middels het mailadres financiën.ppl@bcpl.nl .

Voor de onderdelen werkkleding, sportkleding en eventueel het gebruik van een kluisje verandert voor het komende schooljaar niets.

Direct naar