Ook dit schooljaar heeft de jeugdverpleegkundige van de GGD de onderzoeken van de eerstejaarsleerlingen op school. In verband met de Corona-maatregelen worden ouders niet uitgenodigd om naar school te komen tijdens dit onderzoek.
De ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen hierover vooraf een brief thuis. Daarnaast heeft de verpleegkundige voor het onderzoek telefonisch contact met de ouders/verzorgers om het onderzoek voor te bespreken. De leerlingen gaan naar het onderzoek onder schooltijd en binnen school. De onderzoeken vinden plaats vanaf 14 oktober.
Heeft u bezwaar tegen dit onderzoek of heeft u andere vragen, bespreek deze dan met de verpleegkundige als zij u belt.

Direct naar