Voordat de zomervakantie begint, staan er nog een aantal zaken op de agenda;

  • afname CITO toetsen
  • intake gesprekken (per telefoon) met nieuwe leerlingen en ouders
  • telefonische voortgangsgesprekken met ouders voor leerlingen die in dezelfde Unit blijven
  • overdrachten tussen leerling, oude en nieuwe coach
  • kennismakingsgesprekken (telefonisch) met ouders door nieuwe coach
  • (eind)gesprekken betreffende (interne)stage
  • op een gepaste manier feestelijk afscheid nemen van schoolverlaters
  • voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 
  • enz
  • enz

Uiteraard moeten we bij al deze activiteiten de RIVM richtlijnen in acht houden. We hopen dat we bij de start van het nieuwe schooljaar minder “beperkingen” krijgen.

Maar het belangrijkste is en blijft “BLIJF GEZOND” !!!

We hopen ons spoedig te zien in het nieuwe schooljaar !!!

Direct naar