Happy elementary student
Hoe werken
wij op PPL?
Happy elementary student
previous arrow
next arrow

PPL  Nieuws

Open Middag

Open Middag

Op woensdag 7 februari hebben we onze Open Middag. U bent van harte welkom om tussen 13.00 uur en 16.00 uur een kijkje te komen nemen. Parkeren is mogelijk in de wijk, maar ook (betaald) bij het oude CBS gebouw (Kloosterweg 1).  

Lees meer

Dit is PPL

Wij zijn de Katholieke School voor Praktijkonderwijs en werken intensief samen met de Openbare school voor Praktijkonderwijs. Wij zijn onderdeel van het Beroepscollege Parkstad Limburg (BCPL). Op onze twee scholen zitten ruim 500 leerlingen. Wij willen leerlingen nog beter, breder en specifieker voorbereiden op de arbeidsmarkt en de samenleving, zodat ze bij het verlaten van school rond hun achttiende in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen. Wij willen trotse, zelfbewuste jonge mensen afleveren aan de maatschappij.

Wat we bieden

Wij bieden doelgericht, motiverend en contextrijk onderwijs, waarbij vooral de functionele vaardigheden centraal staan. Eenvoudig gezegd, onze leerlingen mogen voor een deel kiezen binnen de praktijkvakken en leren vooral vaardigheden die ze direct kunnen toepassen in hun stage, op hun werk en in de maatschappij.

PPL 2.0 leidt op voor uitstroom in één van de volgende 4 sectoren:

  • Techniek
  • Economie & Handel
  • Natuur
  • Voeding en Dienstverlening

Ondersteunend daaraan bieden we Taal en Rekenen aan en vakken zoals Loopbaanoriëntatie (LOB) en Burgerschap (Leven/Wonen/EigenHuis). Op onze school leren leerlingen hun kansen te pakken. Daarom kunnen ze certificaten halen die door de branche erkend zijn. Dit helpt weer in het vinden van de juiste en passende baan.

Onze leerlingen leren samenwerken, dragen geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. Daar waar de ontwikkeling van kinderen wat moeizamer gaat, is er ondersteuning mogelijk van ons zorgteam, bestaande uit orthopedagogen en psychologen.

Van breed naar smal.

PPL kent de volgende indeling binnen haar onderwijs:

Onderbouw:  Brede oriëntatie op alle 4 de sectoren
Middenbouw:  Smalle oriëntatie op 2 sectoren
Bovenbouw Uitstroom in 1 sector

 

PPL CASESTUDIES

PPL bruist op allerlei gebied: