Over ons

Wij zijn de Openbare School voor Praktijkonderwijs en werken intensief samen met de Katholieke school voor Praktijkonderwijs. Wij zijn onderdeel van het Beroepscollege Parkstad Limburg (BCPL). Op onze twee scholen zitten ruim 500 leerlingen. Wij willen leerlingen nog beter, breder en specifieker voorbereiden op de arbeidsmarkt en de samenleving,  zodat ze bij het verlaten van school rond hun achttiende in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen. Wij willen trotse, zelfbewuste jonge mensen afleveren aan de maatschappij.

Wie we zijn

Wij bieden doelgericht, motiverend en contextrijk onderwijs, waarbij vooral de functionele vaardigheden centraal staan. Eenvoudig gezegd, onze leerlingen mogen voor een deel kiezen binnen de praktijkvakken en leren vooral vaardigheden die ze direct kunnen toepassen in hun stage, op hun werk en in de maatschappij.

Daarom bieden we praktijklessen in vier sectoren aan:

Wat we bieden

Ondersteunend daaraan bieden we Taal en Rekenen aan en vakken zoals Loopbaanoriëntatie (LOB) en Burgerschap. Op onze school leren leerlingen hun kansen te pakken. Daarom kunnen ze certificaten halen die door de branche erkend zijn. Dit helpt weer in het vinden van de juiste en passende baan.

Onze leerlingen leren samenwerken, dragen geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. Daar waar de ontwikkeling van kinderen wat moeizamer gaat, is er ondersteuning mogelijk van ons zorgteam, bestaande uit orthopedagogen en psychologen.

  Van breed naar smal

  PPL kent de volgende indeling binnen haar onderwijs:

  Onderbouw: Brede oriëntatie op alle 4 de sectoren
  Middenbouw: Smalle oriëntatie op 2 sectoren
  Bovenbouw: Uitstroom in 1 sector

  PPL 2.0 leidt op voor uitstroom in één van de volgende 4 sectoren:

  • Techniek
  • Economie & Ondernemen
  • Natuur
  • Voeding en Dienstverlening