Vakken

Theorievakken – AVO

AVO staat voor algemeen vormend onderwijs en heeft betrekking op de theoretische vakgebieden, zoals taal, rekenen, Engels, wereldoriëntatie, ICT, persoonlijke verzorging en burgerschap. Alle theorie-vakken kunnen zowel klassikaal als groepsdoorbrekend gegeven worden.

Praktijkvakken

Onze school is rijk aan praktijk. PPL biedt onze leerlingen een groot aanbod aan praktijkvakken zoals, metaaltechniek, houttechniek, fietstechniek, textiele werkvorming/confectie, keuken, muziek en gym / fitness. Binnen elk vakgebied staat een goede werkhouding en zelfreflectie centraal. Vanuit de uitgangspunten van ESF (Europees Sociaal Fonds) om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen én te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers, wil PPL komen tot branchegericht werken. Uiteindelijke doelstelling is om binnen de eigen schoolmuren te komen tot het zelf opleiden voor branchegerichte certificaten. Leerlingen willen wij de kans bieden om binnen de eigen school branchegericht aan de slag te gaan. Door middel van professionele workshops binnen een geselecteerde groep kan de leerling ontdekken of de gekozen richting aansluit bij de interesse en mogelijkheden, waarna een eventuele stap gemaakt kan worden richting certificering.

Oefenpraktijksituaties

Vanuit de volgende oefenpraktijksituaties krijgen de leerlingen volop de kans om vanuit een zoveel mogelijk naar de werkelijkheid nagebootste setting vaardigheden eigen te maken. De praktijksituaties zijn allen gekoppeld aan de thema’s wonen, werken en vrije tijd.

Economie en handel (oefensituatie productiewerk):
De leerwerkplaats is een minibedrijf in de school. Hier vindt arbeidssimulatie plaats, waarin leerlingen productiewerk uitvoeren. Het werk wordt uitgevoerd op aanvraag van bedrijven en instanties uit de regio. Door echte opdrachten binnen de school te halen en uit te voeren verkleinen wij de kloof tussen school, stage en werk. Tevens kunnen de leerlingen kennis maken met de verschillende vormen van productiewerk en met de arbeidsmarkt.

Burgerschap techniek (oefensituatie klussen):
Omdat onze leerlingen graag leren door te doen, werken ze aan allerlei klussen die je in een huishouden tegen kunt komen. Zo oefenen leerlingen met verven en behangen, het betegelen van een badkamer, het metselen van een muur enz. enz. 

Burgerschap Woonhuis (oefensituatie zelfstandig wonen):
In het woonhuis worden leerlingen voorbereid op zelfstandig wonen en op het participeren als goed burger in de maatschappij. Alles wat met zelfstandig wonen te maken heeft komt aan de beurt. Dit is bij uitstek leren door doen. Diverse klussen en werkzaamheden worden uitgevoerd in een concrete, realistische, krachtige leeromgeving met een wat, hoe en waarom vraag. Er vindt een integratie van vakken plaats op een natuurlijke manier. Het onderwijs ontstaat vanuit de leervragen van de leerlingen en is gericht op het kunnen toepassen van de geleerde competenties in de dagelijkse praktijk.

Catering / Restaurant:
Onze school beschikt over een eigen restaurant, waar personeel tijdens hun pauze hun lunch kunnen nuttigen. Maar ook externe klanten komen naar ons restaurant voor een compleet 3 of 4 gangen menu. Tevens worden maaltijden klaargemaakt voor de verkoop aan zowel interne (personeel, leerlingen en ouders) als externe klanten. De sfeer van een echt restaurant wordt op deze manier nagebootst. Op deze manier is onderwijs betekenisvol en sluit het tegelijkertijd aan bij de belevingswereld van de leerling. Alle voorkomende werkzaamheden behorende bij een restaurant komen aan bod.

Bakkerij:
De sfeer van een echte bakkerij wordt nagebootst (werkkleding, bestellingen, werkoverleg, schoonmaken, professionele apparatuur, etc). Alles gebeurt in overleg, een bakkerijteam bestaat uit 7 á 8 leerlingen en 1 leerling die aangesteld wordt als hoofdassistent. De interne motivatie is groot, omdat leerlingen voor echte klanten werken, ze kunnen aangeven met wie ze samen willen werken en welk product ze willen maken. Uitgangspunt is dat ze een team vormen, dat samen zorg draagt voor de eindproducten. De leerlingen bedienen zelf alle apparatuur en de gemaakte producten worden in de schoolwinkel verkocht aan leerlingen, leerkrachten en externe klanten.

Groenverzorging en klussen rondom het huis:
Bij het vak groen staat een stuk basiskennis over planten en de wijze waarop tuinen en terreinen onderhouden moeten worden centraal. Gereedschapskennis, kennis van materialen en het aanleren van basistechnieken in het groenonderhoud krijgen aandacht. Binnen dit vakgebied wordt er gewerkt in en rondom de groenvoorziening van de school en op diverse externe locaties.

Loopbaanoriëntatie (LOB)

LOB helpt leerlingen bij het kiezen van een sector waarin ze willen werken op basis van eigen ervaringen. De leerlingen zijn praktisch bezig. Het bevordert hun motivatie voor het volgen van onderwijs. Leerlingen die weten waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school en kiezen gerichter. Dit kan er toe leiden dat minder leerlingen van sector willen veranderen in de bovenbouw en dat er mogelijk sprake is van minder uitvallers.

Voor het eerst naar PPL?

Klik hier voor een telefonische kennismaking

Direct naar