Stage op BcPL-PPL

Unit 1 en 2, onderbouw

In Unit 1 maken leerlingen kennis met werk door de praktijkvakken te volgen en de interne stage te doen.

In Unit 2 krijgen de leerlingen uitbreiding van de praktijkvakken en volgen naast interne ook maatschappelijke stage. 

Voordat een leerling maatschappelijke stage kan volgen, moet hij/zij eerst twee interne stages voldoende hebben doorlopen.

Leerlingen lopen 6 weken intern stage binnen onze school. Het aantal dagen/momenten per week is afhankelijk van de stage.

 Wij bieden de volgende interne stages aan:

 • Receptie school
 • De wasserij
 • Facilitaire dienst (te denken aan: schoolwinkeltje, verzorgen koffie en thee voor personeel)
 • In- en uitleenbalie (magazijn en repro)
 • De milieudienst (binnen en buiten)
 • Assistent leerwerkplaats
 • Assistent techniek
 • Assistent muziek
 • Assistent handvaardigheid
 • Assistent bieb
 • Assistent keuken en catering in unit 1, 2 en 3
 • Assistent brood en banket
 • Assistent houtbewerking
 • Assistent creatief
 • Assistent technische dienst

Unit 2, Maatschappelijke Stage

In unit 2 maken de leerlingen voor het eerst buiten de schoolpoorten kennis met werk door de maatschappelijke stages (MaS). Dit is een vorm van leren waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van het doen van vrijwilligerswerk kennis maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Een MaS bestaat uit vrijwilligerswerk doen voor een non-profit organisatie (bijvoorbeeld een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf zonder winst-oogmerk. Het zijn activiteiten die bijdragen aan een behoefte in de samenleving. Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

De maatschappelijke stages kunnen zowel individueel als in groepsverband, structureel of incidenteel plaatsvinden. De begeleiding nemen de maatschappelijke stagebegeleider van PPL en de praktijkbegeleiders ter plekke voor hun rekening. De maatschappelijke stages bieden een goede voorbereiding op de externe stages van de bovenbouw.

Wij bieden oa de volgende maatschappelijke stages aan:

 • Helpen in een buurthuis
 • Sportactiviteiten organiseren
 • Werken op de dagbehandeling van een zorgcentrum
 • Werken op maneges, bv. manege Pergamijn
 • Dagactiviteiten van Mondriaan
 • Ruilwinkel
 • De Voedselbank
 • De Boodschappendienst van Meander thuiszorg
 • Meehelpen in de huishoudelijke- en technische dienst van musea
 • Slot Schaesberg
 • Basisschool kleuterklas ondersteuning
 • Middelbare school technische dienst
 • Gemeente Heerlen postkamer

Unit 2, Maatschappelijke stage, afmelden/ziek melden:

Indien je niet naar de maatschappelijke stage kan komen, melden je ouders/verzorgers je af vóór 8.30 uur bij:

 • 1. je stagebegeleider mw. Mingels 045-5615593
 • 2. je stageplek; telefoonnummer staat in het contract.

Mw. Mingels zal de groepscoach en de schooladministratie informeren over je afwezigheid.

Unit 3, bovenbouw

In unit 3 lopen leerlingen twee of meer dagen per week stage in bedrijven of instellingen buiten de school. Op die manier verkennen ze de arbeidsmarkt. De groepscoach begeleidt hen hierbij. Op de andere dagen zijn de leerlingen op school. Hier wordt het onderwijs zoveel mogelijk afgestemd op de stage. Een leerling die zich positief ontwikkelt kan in deze fase als beroepsgekwalificeerde assistent bij het VISTA (voormalig Arcuscollege) geplaatst worden. Dit kan leiden tot een MBO-diploma op niveau 1 (Entree). In een latere fase zoeken leerlingen een gepaste arbeidsplek. Ze komen in een bedrijf en / of een toeleidingstraject. Zij hebben een vaste coach op de werkplek.

Als leerlingen onze school verlaten, helpen we ze zo goed mogelijk aan een passende vervolgopleiding, een baan op de vrije arbeidsmarkt of een jobcoach- en reïntegratietraject. Onze partners daarbij zijn onder andere werkgevers, UWV, Reïntegratiebedrijven, MEE en Jobcoach-organisaties. Schoolverlaters worden nog 2 jaar lang gevolgd door school.

Voor het eerst naar PPL?

Klik hier voor een telefonische kennismaking

Direct naar