Relaties en seksualiteit

Het is cruciaal dat alle leerlingen op school voorlichting krijgen over relaties en seksualiteit. Als school dragen we hier aan bij met aandacht voor de positieve kant: het leren en kunnen aangaan van prettige, gelijkwaardige en respectvolle relaties.

Relationele en seksuele vorming gaat ook over omgaan met elkaar. Op onze school kunnen jongeren daarover met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over wensen, grenzen en seksuele diversiteit. Op deze manier leren leerlingen dat er verschillende opvattingen bestaan en leren ze hun eigen mening te vormen. Jongeren die goede seksuele voorlichting hebben gehad overwegen hun keuzes beter. Daardoor beginnen ze later en veiliger aan seks en is er een grotere kans dat hun relaties en seksuele ervaringen prettig zijn.

Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze thema’s zijn dan ook structureel opgenomen in het curriculum en daarmee dus het lesaanbod voor alle leerlingen van onze school.

Recente berichten

Onze school is gezond

Onze school is gezond

Onze school is gezond Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door...

Lees meer
Magazine “Onderwijs in Beweging”

Magazine “Onderwijs in Beweging”

Beste ouders en leerlingen, We zijn enthousiast om het allereerste "Onderwijs in Beweging" magazine met jullie te delen! Dit tijdschrift is tot stand gekomen door verschillende samenwerkingen en...

Lees meer