Iedereen weer naar school, hoe doen we dat SAMEN?

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

De landelijke overheid heeft besloten dat vanaf maandag 7 juni de scholen voor voortgezet onderwijs verplicht open gaan. Net als bij de andere stappen het afgelopen jaar, volgen wij ook dit keer de overheid en het RIVM. Natuurlijk staat hierbij het welzijn en de gezondheid van medewerkers en leerlingen voor ons op de eerste plaats.

Vanaf 7 juni openen de SVO|PL-scholen weer elke dag hun deuren voor alle leerlingen. Op school wordt het gesprek gevoerd over hoe de opening in de praktijk vormgegeven gaat worden. De 1,5m afstand tussen leerlingen vervalt, maar de overige basisregels blijven gelden:

  • Houd 1,5m afstand tot medewerkers van de school;
  • Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst door het gebouw en bij vakken waar de 1,5m afstand niet te waarborgen is;
  • Was regelmatig je handen grondig met water en zeep;
  • Hoest en nies in je ellenboog;
  • Schud geen handen;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Dit geldt ook wanneer een van de gezinsleden last heeft van koorts of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus.

Aanvullend gelden op onze scholen de volgende regels:

  • In de lokalen gebruiken we doekjes om handen en tafels schoon te maken;
  • Pauzes vinden plaats op de daarvoor aangegeven locaties.

Zelftesten
Daarnaast krijg je zelftesten mee naar huis om jezelf twee keer per week te testen. Het zelftesten blijft vrijwillig, maar het OMT stelt dit als een belangrijk hulpmiddel om de school een veilige plek te houden. We willen je dan ook vragen om deze zelftesten, waar nodig met hulp van je ouders, twee keer per week preventief te doen, dus juist wanneer je geen klachten hebt. Op deze manier kunnen besmettingen heel snel worden vastgesteld en verkleinen we de kans op een uitbraak op school. Alleen op die manier kunnen we de komende periode op een verantwoorde manier onderwijs  bieden.

Als ouders/verzorgers vragen we u om toestemming te geven aan uw kind om twee keer per week de zelftest te laten doen. Voor leerlingen onder de 16 wordt door de groepscoach met u contact opgenomen.  Deze week wordt meer bekend over hoe leerlingen de zelftesten krijgen en hoe ze afgenomen worden.

De zelftesten zijn bedoeld om vroegtijdig besmettingen op te sporen. Heb je klachten, blijf dan thuis en maak een testafspraak bij de GGD. Dit geldt ook wanneer je positief test met een zelftest. Als de uitslag van de test bij de GGD negatief is, mag je weer uit quarantaine. Moet je in quarantaine, meld je dan ziek volgens de normale procedure op school.

Veilige plek
We hebben samen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de school een veilige plek blijft voor medewerkers en leerlingen. We rekenen er dan ook op dat iedereen zich houdt aan de basisregels en meewerkt aan het preventief zelftesten. Alleen dan kunnen we de laatste weken van het schooljaar op een goede manier fysiek onderwijs bieden.

Behoor jij of iemand uit je huishouden tot een risicogroep of heb je vragen, meld je dan bij je mentor.

Met vriendelijke groet,

J.C.M. Mohnen, sectordirecteur BcPL, locatie PPL

Recente berichten

Bekijk hier onze school …

Bekijk hier onze school …

Klik hier voor de film. Er kan natuurlijk ook altijd informatie opgevraagd worden door het doorgeven van uw telefoonnummer. Reactie volgt altijd!!

Lees meer
Herfstvakantie

Van 23 oktober tot 1 november. Veel plezier !!!